Höga Nord

 

Effektiva lösningar med Yrkesklättring.

Hög höjd eller svår access är inget problem för oss.

Industriklättring & lösningar för Industri, Fastighet och Privatperson

 

 

 • Montage
 • Högtryckstvätt & sanering
 • Stål & metallarbeten
 • Blästring & målning (epoxicertifierad)
 • Puts & fogning
 • Tak & fasad
 • Fönsterputs
 • Inspektion
 • Fallskydd
 • Svetsning utan licens krav 

 

 

 

Gilltigt SSG & ID06

 

Vi gör alltid en egen riskbedömning med räddningsplan i tillägg mot lokala regler och föreskrifter.

Med godkänd och inspekterad klättringsutrustning för yrkesbruk.

 

 

 

 • Rope Access

Arbete utfört med hjälp av rep för arbetspositionering. Arbetet sker med utrustning för yrkesbruk och vi använder oss alltid av en BACKUP i ett tvårepssystem.

Vi är ett medlemsföretag i den Amreikanska bransch orginisationen i SPRAT, Society of Professional Rope Access Technicians och en aktiv medlem i den svenska branschföreningen BFSR, Branschföreningen Svenskt Reparbete 


 

 • Kostnads & tidseffektivt

 Hur? Snabb etablering, ingen väntan på ställning eller behov att hyra in olika entreprenörer, vi löser uppgiften hela vägen!

Ingen hyra av ställning eller skylift över nätter/helger eller tunga transporter av material.

 

 • Säkerhet

 Vi arbetar alltid minst i par med goda säkerhetsmarginaler på utrustningen, som alltid är besiktad och godkänd. Arbetar efter tydlig riskanalys och räddningsplan. Följer arbetsmiljöverkets regler kring höghöjdsarbeten. Vi använder oss alltid av tvårepssystem och med ankarpunkter säkerställda att klara 12 KN.

Utbildade att göra räddningar på varandra, samt att göra tydliga riskbedömningar.

 

 • Möjligheter

Att snabbt få en helhetsbild på platser som annars är svåra att nå! Man slipper blockera gator eller offentlig miljö för räddningstjänst eller företag, då vi etablerar ner våra rep efter arbetspasset och har lätt att häva våra avspärrningar och avbryta arbetet! Få bort dom tunga transporterna med ställningsmatrial från städerna och få mindre utsläpp i miljön med högre säkerhet. Skorstenar, fasader, tak, broar, balklag, master, hisschakt, cisterner, värmepannor, innergårdar